slide_01
”Poți să te ocupi de orice, de politică, de industrie,
de literatură... dar nu în afara credinței în Dumnezeu.”
Regele Mihai I
slide_02
slide_03
”Românii ar trebui să fie întrebați în acești
termeni: vreți voi să rămâneți cu o formă de
guvernământ pe care v-au dat-o rușii în 1947?”
Regele Mihai I
slide_05
„Monarhia parlamentara îndeplineste un rol pe
care niciun presedinte ales nu-l poate îndeplini
niciodata. Ea limiteaza formal setea de putere a
politicienilor, deoarece prin ea functia suprema în
stat este ocupata odata pentru totdeauna.”
Max Weber
slide_06

„Monarhia este un sistem de guvernamânt în care
puterea este exercitata pentru binele tuturor.”
Aristotel

slide_07
slide_08
slide_091
”Nu avem nevoie de o revoluție continuă.
Marx și susținătorii săi credeau acest lucru.
Dar trebuie să ducem la bun sfârșit revoluția
din 1989.”
Regele Mihai I

ACT CONSTITUTIV

”MIȘCAREA PENTRU REGAT ȘI COROANĂ

 

Subsemnaţii,

 

 1. ALIN PAVELESCU, cetăţean român, născut la data de de 08.1951, în com. Măciuca, Drăgășani, jud. Vălcea, domiciliat în Drăgășani, jud. Vălcea, având cartea de identitate seria VX 299569, CNP 1510820381460, eliberată de SPCLEP Drăgășani la data de 01.10.2007.
 1. ANTONIE POPESCU, cetățean român, născut la data de 05. 1970, în com. Godinești, jud. Gorj, cu domiciliul în mun. București, str. Radu de la Afumați nr. 4 A, et. 2, ap.6, sector 2, având cartea de identitate seria DP nr. 138713, CNP 1700503182771, eliberată de către D.E.P.A.B.D, la data de 08. 07. 2010.
 1. CHRISTIAN de HILLERIN, cetăţean german, născut la data de 24.12.1948, în București, cu rezidență în comuna Blăgești, str. Principală nr. 229, jud. Bacău, având certificat de înregistrare ROU 0086586, CNP 7481224400029, eliberat de către IGI Bacău la data de 15.01.2016.
 1. CIPRIAN CRISTIAN NARCIS PREDUȚ, cetăţean român, născut la data de 05.1974, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, domiciliat în mun. Târgoviște, str. Calea Domnească, bl. X2, sc. D, ap.2, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD nr. 405115, CNP 1740525151793, eliberată de către SPCLEP Târgoviște la data de 23.06.2008.
 1. CRISTIAN GRUITA, cetăţean roman, născut la data de 08.1969, în Abrud, jud. Alba, domiciliat în Teiuș, str. Decebal nr. 35, jud. Alba, având cartea de identitate seria A.X nr 579512, CNP 1690811015147, eliberată de SPCLEP Teiuș la data de 02.10.2014.

 1. EMIL RAEVSCHI, cetăţean român, născută la data de 08.1971, în mun. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, str. AURELIAN nr. 51, bloc 25 ap., scara 1, apart.1, având cartea de identitate seria seria MH nr. 403799, CNP 1710809250565, eliberată de SPCLEP Drobeta Turnu Severin la data de 16.11.2012.
 1. HORIA ȚIGĂNUȘ, cetăţean român, născut la data de 07.1969, în mun. Brașov, jud. Brașov, cu domiciliul în mun. Brașov, str.Coastei nr 2A, având cartea de identitate seria BV nr. 807439, CNP 1690711080049, eliberată de către SPCLEP Brașov la data de 21.03.2012.
 1. IOAN FURTUNĂ, cetăţean român, născut la data de 01.1951, în mun. Galaţi, jud. Galaţi, cu domiciliul în mun. Galaţi, str. Basarabiei nr. 39, jud. Galaţi, având cartea de identitate seria GL nr. 533382, CNP 1510129170322, eliberată de către SPCLEP Galaţi la data de 16.11.2007.
 1. IOAN PAUL POPESCU, cetățean român, născut la data de 04.09.1943, în orașul Caracal, județul Olt, cu domiciliul în mun. Slatina, str. Cornișei nr.10, bl. FA3, sc. 5, ap.18, având cartea de identitate seria OT, nr.744066, CNP 1430904284369, eliberată de către SPCLEP Slatina la data de 02.02.2016.
 1. LARISA MARIA ALEXANDRESCU, cetăţean român, născută la data de 07.1974, în mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu domiciliul în mun. Târgoviște, str. Nistrului, bloc C1A, etaj 3, ap.10, având cartea de identitate seria DD nr. 591706, CNP 2740719150016, eliberată de către SPCLEP Târgoviște la data de 14.05.2012.
 1. MARILENA ROTARU, cetăţean român, născută la data de 08.1947, în mun. Bucureşti, sectorul 5, cu domiciliul în mun. Bucureşti, str. Doamna Ghica nr. 7, bl. 4, sc. 2, et. 3, ap. 57, sectorul 2, având cartea de identitate seria RT nr. 505475, CNP 2470826400601, eliberată de către SPCEP sector 2 biroul nr. 2 la data de 08.08.2007.
 1. MARIUS GHEORGHE OPREA, cetăţean român, născut la data de 05.1964, în mun. Târgoviște, județul Dâmbovița, cu domiciliul în mun. Brașov, județul Brașov, Aleea Constelaţiei, nr. 5, bl. 138, sc.A, et. 4, ap. 20, având cartea de identitate seria ZV, nr. 055917, CNP 1640522080057, eliberată de către SPCLEP Brașov la data de 20.11.2015.
 1. MIHAI MOLDOVEANU, cetăţean român, născut la data de 11.1946, în Corabia, jud. Olt, domiciliat în mun. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 145, bl. D4, sc. C, ap. 7, jud. Vălcea, având cartea de identitate seria V.X.

 1. 201153, CNP 1461106384201, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de 09.02.2005.
 1. OVIDIU IONUȚ BUNEA, cetăţean român, născut la data de 10.1977, în mun. Craiova, judetul Dolj, domiciliat in mun. Craiova, str. Petuniilor nr 23, având cartea de identitate seria seria DX nr. 438091, CNP 1771014163232, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 10.02.2006.
 1. PETRE MITREA, cetăţean român, născut la data de 01.1964, în mun. Brașov, jud. Brașov, cu domiciliul in mun. Brașov, b-dul Gării, nr.24A, ap. 19, jud Brașov, având cartea de identitate seria BV nr.467689, CNP 1640102080043, eliberată de către SPCLEP Brașov la data de 09.08.2009.
 1. RADU MIRCEA URCAN, cetăţean român, născut la data de 10.1968, în mun. Hunedoara, jud. Hunedoara, cu domiciliul în mun. Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10A, bl. Columna A, ap. 1, jud. Alba, având cartea de identitate seria AX nr. 325051, CNP 1681006011109, eliberată de către SPCLEP Alba Iulia la data de 22.04.2008.
 1. VIRGIL GABRIEL PĂUN, cetăţean român, născut la data de 07.1951, în mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, domiciliat în mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 133, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD nr. 498202, CNP 1510708151811, eliberată de către SPCLEP Târgoviște la data de 28.07.2010.

denumiţi în continuare Fondatori sau Membri Fondatori, in conformitate cu Ordonanţa Guvernului Romaniei, nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a Codul Civil Roman cu modificările şi completările ulterioare, am hotărât infiintarea asociaţiei ”MIȘCAREA PENTRU REGAT ȘI COROANĂ”, in conditiile Statutului, astfel:

 

Art. 1. Regimul juridic. Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop lucrativ, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, de celelalte prevederi ale legislaţiei române, ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului, ale prezentului Statut, ale Actului Constitutiv si ale regulamentelor interne.

Art. 2. Denumirea Asociaţiei este ”MIȘCAREA PENTRU REGAT ȘI COROANĂ”, denumită în continuare Asociaţia, potrivit dovezii de disponibilitate a denumirii eliberate de Ministerul Justitiei nr. 151284 din data de 17.02.2016, cu perioada de valabilitate prelungită până la 17.08.2016.

Art. 3. Sediul Asociaţiei si durata Asociatiei. Sediul  Asociaţiei  este situat în Municipiul Bucureşti, str. Radu de la Afumați nr. 4 A, parter ap.1, conform contractului de comodat încheiat în data de 12.03.2016. Consiliul Director poate decide, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi cu dispoziţiile Statutului, ca sediul Asociaţiei să fie schimbat în orice alt loc din România, cu îndeplinirea formalităţilor legale necesare în acest sens. Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată.

ART. 4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI: Asociaţia este o persoană juridică română, de drept privat, fără non-profit, nepartizana, independentă, constituită cu scopul de a susține statalitatea românească modernă, cu puternice rădăcini europene, ilustrată și exprimată de monarhia constituțională, forma de guvernământ care a plasat România între cele mai prospere și civilizate țări ale lumii.

-Militând pentru restabilirea adevărului istoric şi moral, asociația își asumă, prin cunoaștere și respect, afirmarea valorilor proprii națiunii noastre, a identității pe care Coroana Regală Română, născută acum 150 de ani, le-a slujit cu profund și continuu devotament. Recursul permanent la morala creștină și la adevăr, veritabil instinct al binelui național, va putea constitui remediul vindecării, al ștergerii consecințelor morale și instituționale ale înstrăinării de sine provocate de deceniile de dictatură comunistă.

-Statutul absolut independent al asociației se va realiza atât în raport cu toate forțele politice ale societății, cât și cu Casa Regală a României.

Art. 5. Asociaţia are următoarele obiective, descrise detaliat, asa cum se regasesc in Statut: 

-Restaurarea monarhiei în România,  susținerea restaurării  monarhiei constituționale ca unic act prin care poate fi încheiat cu adevărat procesul comunismului în România.

-Susținerea Constituției din 1923 cu amendamentele cerute de actualitate.

-Explicarea noțiunilor de ”monarhie” și ”regalitate” in contextul national si european.

-Promovarea personalităților Regilor României și a legăturilor cu toate marile Case Regale europene.

-Susținerea îmbunătățirii metodelor de învățământ în vederea educării și cultivării tinerei generații.

-Coagularea grupărilor și asociațiilor monarhiste sub un patronat unic și formarea unei mase critice unite capabile sa susțină restaurarea monarhiei în Romania .

-Condamnarea comunismului si inlaturarea efectelor ocupatiei de catre URSS a Regatului Romaniei si a rasturnarii ordinii constitutionale a tarii.

-Pledoaria continuă pentru afirmarea și susținerea identității, a valorilor și a simbolurilor statale, prin care monarhia constituțională a plasat România între națiunile civilizate și prospere ale lumii.

Art. 6. ACTIVITATEA ASOCIATIEI. Pentru realizarea scopului și a obiectivelor, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi,  detaliate  asa cum se regasesc in Statut: 

Va organiza evenimente consacrate principalelor momente istorice, eroilor martiri și personalităților cultural-artistice ale tarii.

Va sublinia prin diverse actiuni, rolul monarhiei constituționale în consolidarea Statului Român.

Va promova agenda de activități a Casei Regale a României in tara si in randurile romanilor de pretutindeni.

Va organiza campanii mediatice despre necesitatea restaurării monarhiei.

Va colabora cu alte asociații monarhiste din lume.

Va adresa cereri, memorii sau petiţii, instituţiilor şi organismelor guvernamentale sau neguvernamentale competente, susținând scopul și obiectivele propuse.

Va aduce la cunoștința opiniei publice activitatea desfășurată.

Reprezintă membrii săi în relaţia cu autorităţile de stat şi guvernamentale şi organizaţiile internaţionale de profil.

Editează, susţine şi promovează lucrări şi publicaţii, inclusiv publicaţii editate sub egida Asociaţiei.

Organizează orice tip de proiecte în vederea îndeplinirii scopului descris, inclusiv redactarea de proiecte care, pe lângă îndeplinirea scopului menționat, pot atrage finanţare externă.

Va cultiva și va menține legături cu alte asociații sau fundații, cu persoane juridice sau fizice din Romania sau din alte state, care prin activitatea lor vor putea contribui la îndeplinirea obiectivelor Asociației, inclusiv cu persoane aparținând minorităților naționale din țară sau comunităților românești de pretutindeni.

Va organiza și va participa la conferințe, simpozioane, colocvii și alte întruniri interne și internaționale, legate de problematica specifică.

Va incheia contracte de colaborare și alte convenții cu persoane juridice

și fizice din țară și străinătate.

Va încheia parteneriate cu organizațiile monarhiste existente și cu alte organizații care împărtășesc scopul principal al asociației.

ART. 7 Poate deveni membru al Asociației orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani dacă:

-Acceptă dispozițiile prezentului statut și completează formularul tipizat numit Adeziune pe care îl depune la Secretariatul organizației județene.

-Are recomandarea unui alt membru al asociației.

-Are aprobarea Colegiului Director al organizației județene.

-Declară pe proprie răspundere că nu a făcut parte din organele comuniste de represiune și că nu are cazier judiciar.

-Evidența membrilor este ținută de secretariatul organizației teritoriale și la cerere se trimite trimestrial sau la cerere, în formă tabelară spre știință Secretariatului Consiliului Director.

-Dovedeste respect si loialitate fata de Casa Regala a României .

-Nu face parte din organizatii extremiste .

Art. 8. MEMBRII DE ONOARE. Consiliul Director poate acorda titlul de membru de onoare al Asociației unor personalități care s-au remarcat prin acțiuni conforme cu scopul Asociației .

-Consiliul Director poate decide, cu majoritate simplă de voturi, acordarea unor diplome de onoare şi/sau a unor distinctii sau medalii acelor persoane şi/sau instituţii din ţară şi/sau străinătate care, prin activitatea lor şi/ sau prin sprijinul material acordat, au contribuit la sprijinirea monarhiei in Romania sau au fost in serviciul Coroanei Romaniei.

Art. 9. CONSILIUL DE GARANTIE MORALA. Activitatea MISCARII PENTRU

REGAT ȘI COROANĂ se desfasoara sub autoritatea unui Consiliu de Garantie Morala alcatuit din personalitati ale societatii civile afirmate in plan national sau international.

Art. 10. Activitatea Asociației fondate prin prezentul Act Constitutiv, este reglementată de Statut, care se completeaza cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației aprobat în Adunarea Generală cu doua treimi din numărul voturilor valabil exprimate. Modificările Regulamentului se vor face în aceleași condiții.

Art. 11. Organele de conducere și control ale organizatiei naționale Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul iar ale organizatiei județene sunt: Adunarea Generală a Organizatiei, Colegiul Director și Cenzorul.

Art. 12. ADUNAREA GENERALA . Adunarea Generală este constituită din totalitatea membrilor cu drepturi depline și se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului Director .

Art. 13. Convocarea pentru Adunarea Generală ordinară se face cu cel puțin 15 zile înainte iar pentru cea extraordinară cu cel puțin 10 zile înainte, prin orice mijloc de comunicare inclusiv presă, telefon, email, facebook.

Art. 14. Adunarea Generală este statutară la prima convocare numai în prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor Asociației.

Art. 15. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

Aprobă documentele strategice de funcționare și dezvoltare, decide asupra veniturilor și cheltuielilor Asociației.

Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației, ca si modificarile actelor constitutive sau ale oricaror regulmente subsecvente.

Exercită controlul asupra activității Consiliului Director national si Colegiilor Directoare judetene și numește o Cenzorul sau o Comisie de Cenzori.

Alege și revocă membrii Consiliului Director.

Hotărăște dizolvarea Asociației, stabilește condițiile de lichidare.

Exercita alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 16. CONSILIUL DIRECTOR. Consiliul Director este organismul reprezentativ și de coordonare a Asociației.

Consiliul Director este valabil întrunit dacă participă jumătate plus unu din numărul membrilor și ia decizii cu cel puțin jumătate plus unu din numărul celor prezenți.

Consiliul Director la nivel național este alcătuit din minimum 3 membri aleși din rândul membrilor Asociației.

Atribuțiile acestora și Organigrama Asociației sunt stabilite prin Regulamentul de funcționare, care se actualizează conform evoluției activității desfășurate.

-Mandatul Consiliul Director este valabil până la noi alegeri în Adunarea Generală.

-Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

-La ședințele Consiliului Director pot participa fara drept de vot și membri invitați , cu aprobarea majorității simple a membrilor Consiliului Director întruniți în ședință respectiva .

-Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Consiliului, sunt în conflict de interese ( personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții) nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot.

Consiliul      Director     își    alege     dintre     membrii      săi   3   reprezentanți

Președinte, Vicepreședinte și Secretar General,

Art. 17.Președintele are mandat permanent de reprezentare a Asociației dat prin alegerea sa de către Consiliul Director cu majoritate simplă din numărul membrilor Consiliului Director. Atribuțiile Președintelui și ale celorlalți membri ai Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul Organizare și Funcționare al Asociației.

Art. 18.Cenzorul (sau Comisia de cenzori alcătuită din trei membri din momentul în care nr. membrilor activi ai Asociației este mai mare de 50) desemnat(a) în Adunarea Generală, prezintă periodic sau la cererea Consiliului sau Colegiului Director ori Adunării Generale rapoarte privind utilizarea resurselor Asociației.

Art.19. DESEMNAREA ORGANELOR DE CONDUCERE SI A CENZORULUI.

Sunt  desemnati  de  fondatori  prin  prezentul  act  constitutiv  în  funcțiile  de

Președinte, Vicepreședinte și Secretar General, dupa cum urmeaza:

Presedinte: Marilena Rotaru

Vicepresedinte: Marius Oprea

Secretar general: Antonie Popescu

Cenzor: Emil Raevschi    (toti cu datele de indentificare supra)

ART. 20.    PATRIMONIUL       ȘI    FONDURILE      ASOCIAȚIEI.   

Patrimoniul Asociației se compune din bunuri mobile și imobile, dobândite de Asociație sau provenite din donații ulterioare, legate, subvenții, sponsorizări și alte surse licite de la persoane fizice sau juridice, alte instituții guvernamentale sau neguvernamentale române sau străine.Patrimoniul inițial este de 1100 lei.

Art. 21. Prezentul ACT CONSTITUTIV intra in vigoare prin semnarea lui de catre Membrii fondatori.

In vederea inregistrarii prezentei Asociații la autoritatile competente si dobandirii personalitatii juridice, Presedintele Asociatiei ori Secretarul general sau avocatul mandatat de oricare din acestia, este imputernicit de către membrii fondatori pentru a face toate demersurile și a îndeplini toate formalitățile inclusiv rectificarile absolut necesare care s-ar impune actelor constitutive pentru inregistrarea la instanta competenta si la celelalte autoritati romane sau straine.

Redactat azi 12.03.2016 și editat în 21 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară și Secretariat.

SEMNAT DE FONDATORI

 Pentru conformitate:

SEMNĂTURI MEMBRI FONDATORI AI ASOCIAŢIEI ”MIȘCAREA PENTRU REGAT ȘI COROANĂ 

 1. ALIN PAVELESCU
 2. ANTONIE POPESCU
 3. CHRISTIAN de HILLERIN
 4. CIPRIAN CRISTIAN NARCIS PREDUȚ
 5. CRISTIAN GRUITA
 6. EMIL RAEVSCHI
 7. HORIA ȚIGĂNUȘ
 8. IOAN FURTUNĂ
 9. IOAN PAUL POPESCU
 10. LARISA MARIA ALEXANDRESCU
 11. MARILENA ROTARU
 12. MARIUS GHEORGHE OPREA
 13. MIHAI MOLDOVEANU
 14. OVIDIU IONUȚ BUNEA
 15. PETRE MITREA
 16. RADU MIRCEA URCAN
 17. IRGIL GABRIEL PĂUN
© Copyright - Miscarea pentru Regat si Coroana