Astăzi, fiica numită de Regele Mihai Principesă Moștenitoare, Margareta a României, împlinește 69 de ani.

Astăzi, fiica numită de Regele Mihai Principesă Moștenitoare, Margareta a României, împlinește 69 de ani.

      

        La acest ceas aniversar, dăruit și rânduit după vrerea Domnului din mari nădejdi, ne înălțăm mintea și sufletul spre Coroana Română, singurul orizont în care poporul nostru își poate recăpăta identitatea, demnitatea și suveranitatea.

       Cu nestinsă venerație față de rădăcinile ilustre ale Familiei Regale a României, cu profund respect pentru memoria Regelui Mihai și a Reginei Ana, cu aleasă prețuire  pentru truda  Custodelui Coroanei Române spre binele românilor, Mișcarea pentru Regat și Coroană își declară atașamentul necondiționat pentru valorile și simbolurile statale exprimate de monarhie, și își exprimă speranța că Moștenitoarea Tronului României se va implica, asemenea tatălui său, în restaurarea monarhiei în fond, nu doar în formă. Numai  schimbarea sistemului republican de sorginte sovieto-comunistă va putea vindeca rănile adânci ale acestei națiuni. Sperăm că, asemenea Regelui Mihai, ”atât de lipit de Dumnezeu”, și fiica sa  se va călăuzi continuu după morala creștină, în lumina căreia va ține unită întreaga Familie Regală a României.

 

      Mișcarea pentru Regat și Coroană adresează Principesei Moștenitoare a României, la împlinirea vârstei de 69 de ani, urări de sănătate deplină, bucurii, înțelepciune, pace sufletească și vrednicie în continuarea, în spirit și literă, a moștenirii pe care Cerul, prin Augustul Său Părinte, i-a hărăzit-o!

    

      La mulți ani!

 

Mișcarea pentru Regat și Coroană

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *